lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Tillgänglighet

Tillgänglighetsrapport

Denna hemsida utges av Lunds Universitet, Husstyrelsen i E-huset.
Vi vill att så många som  
möjligt ska kunna använda hemsidan.

Kontakta oss

Om du behöver få informationen i något annat format eller om du vill rapportera
ett problem med tillgänglighet får du gärna kontakta oss.


Per-Henrik Rasmussen, Husintendent

ph@ehuset.lth.se
tel: 046-222 74 93, 070-567 16 59

Översyn

Om du inte är nöjd med vårt svar på dina kommentarer kan du kontakta
Myndigheten för Digital Förvaltning och anmäla oss:
https://www.digg.se/tdosanmalan

 

Pågående arbete

 •   Sidanvariga är inte alltid angivna.

 •   Vi Jobbar just nu med att förtydliga menystrukturen.

 •   Sidor och funktioner beskrivs inte alltid konsekvent i samtliga länkar, hänvisningar och rubriker.

 •   Problem med tangentbordanvändning:
    navigationen följer inte alltid en logisk ordning,
    fokus visas inte alltid visuellt tydligt och
    vissa funktioner kan inte styras på mobil och stor skärm.

 •   Webbplatsen är inte fullt användbar och läsbar vid förstoring upp till och med 200 procent.

 •   Avståndsinställning mellan bokstäver, ord, rader eller stycken gör ibland texten oläslig.

 •   Vissa bilder har inskriven och svårtillgänglig text.

 •   Vissa bilder saknar alt-text.

 •   Det kan förekomma länkar som är otydligt formulerade.

 •   Vissa menyer kan vara svåranvända.

 

Vi strävar efter att åtgärda de flesta kända redaktionella tillgänglighetsproblem senast den 31e december  2021. När det gäller kända tekniska tillgänglighetsproblem har vi som ambition att ha åtgärdat dessa under våren 2021, när den här webbplatsen har fått nya mallar av webbpubliceringssystemet Typo3.


 

 

Sidansvarig: