lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Välkommen till E-huset

E-huset vid LTH är ett gemensamt hus för forskning och undervisning vid institutionerna för Biomedicinsk tekni, Datavetenskap, Elektro- och informationsteknik och Fastighetsvetenskap.
Dessa länkar för vidare från E-husets hemsida till respektive Institution/Avdelning:

Institutioner/Avdelningar
Biomedicinsk teknik
Datavetenskap
Elektro- och informationsteknik
Fastighetsvetenskap

Funktioner
Utbildningsservice LTH

Hitta i E-huset
Salar i E-huset
E-husets omgivning, PDF-fil (…på engelska)

 

 

Sidansvarig: