lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Vaktmästeriet

Vi är tre som jobbar på E-husets vaktmästeri och som hjälps åt att sköta huset och tryckeriverksamheten.

Behöver du vår hjälp? Vi finns på källarplan i E-huset. Välkommen!

Borttappade saker

Borttappade saker som glömts eller tappats hamnar hos oss. De ting av dessa som anses vara värdesaker lämnar vi till infodesken på Studiecentrum. Kvar i E-huset stannar bortglömda klädesplagg, anteckningsblock, etc.

Vi står till tjänst

Vi håller huset helt, delar ut post och sköter om återvinningsstationerna i huset. Vi är behjälpliga vid tekniska problem, tar emot gods och sköter lagerhållning av diverse saker. Vi sköter flaggningen utanför husets huvudentré (riktning: sjön Sjön), och hjälper husets sektioner (E, D och L). Etcetera.

Skicka mail till vaktmasteri@ehuset.lth.sePer-Henrik Rasmussen
Husintendent

Bert Guldstrand
Vaktmästare

Jessica Nilsson
Multimedietekniker
ph@ehuset.lth.sebert.guldstrand@ehuset.lth.sejessica.nilsson@ehuset.lth.se
046-222 74 93046-222 76 24046-222 98 74
Sidansvarig: