lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Husstyrelse

Husstyrelsen i E-huset består av följande personer:

Johan Nilsson, ordförande (husprefekt)
Stefan Höst, prefekt Elektro- och informationsteknik
Görel Hedin, stf prefekt Datavetenskap
Fredrik Kopsch, prefekt Fastighetsvetenskap
Magdalena Unosson, LTH:s kansli

Elisabeth Ohlsson, sekreterare
Per-Henrik Rasmussen, husintendent

2-3 studentrepresentanter

Sidansvarig: