lu.se

E-huset

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Husstyrelse

Husstyrelsen i E-huset består av följande personer:

Mats Cedervall, ordförande (husprefekt)
Daniel Sjöberg, prefekt Elektro- och informationsteknik
Johan Nilsson, prefekt Biomedicinsk teknik
Görel Hedin, stf prefekt Datavetenskap
Fredrik Kopsch, prefekt Fastighetsvetenskap
Andreas Svensson, LTH:s kansli

Elisabeth Ohlsson, sekreterare
Per-Henrik Rasmussen, husintendent

2-3 studentrepresentanter

Sidansvarig: