lu.se

E-huset

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Bibliotekets lokala lånepolicy

E-husets bibliotek har en lokal lånepolicy som är antagen av E-husets biblioteksnämnd.

Monografier 
Monografier lånas som regel ut till alla, se nedanstående lånetider. 

Referenslitteratur
En del av samlingarna är klassade som referenslitteratur som är avsedd att finnas tillgänglig i E-huset för forskning och undervisning. E-husets personal kan låna från referenslitteraturen, men inte externa låntagare (studenter, allmänheten, övrig LU- personal).

Tidskrifter och konferensrapporter
Tidskrifter och konferensrapporter lånas inte ut, men det går bra att kopiera ur dem.

Utlåning
E-husets personal har tillträde till biblioteket med id-kort och kan nyttja bibliotekets samlingar när man önskar. E-husets personal kan låna böcker på egen hand, instruktioner finns tillgängliga i bibliotekslokalen. Övriga användare, dvs studenter, personal från övriga LU och allmänheten, får låna böcker från biblioteket under dess öppettider.

Återlämning
Lånade böcker bör återlämnas till bibliotekspersonalen under bibliotekets öppettider. När biblioteket är stängt går det bra att återlämna böcker i bokinkast utanför biblioteket.  

Lånekort
All utlåning skall ske med lånekort. Lånekort utfärdas mot uppvisande av legitimation. Alla som får ett lånekort aktiverat måste ta del av LUB:s allmänna lånevillkor.

Lånetider
Följande lånetider gäller för E-husets bibliotek. Notera att lånetiderna för E-husets personal kan anpassas efter behov.

Forskare/lärare

364 dagar, lånet kan krävas in efter 28 dagar

Studenter/övriga

182 dagar, lånet kan krävas in efter 28 dagar

Kurslitteratur

14 dagar


E-husets bibliotek följer även de gemensamma "Lånevillkoren för Lunds universitets bibliotek". Läs mer.

Sidansvarig: